Tuyển dụng

Kỹ Sư Xây Dựng

20.000.000 VNĐ

3 Vị trí

Trà Vinh

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa

15.000.000 VNĐ

2 Vị trí

TP. Hồ Chí Minh

Đôi tác của DHC

3810 8695