Liên hệ

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Đức Hùng

Địa chỉ : 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại  : +84 28 3810 8702 – 3810 8695

Fax : +84 28 3810 8719

Email :  info@duchungco.com