• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

 

“Việt Nam là một đất nước với mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc, rộng khắp cả nước và trải đều khắp các vùng miền. Hệ thống này tạo nên những đồng bằng châu thổ rộng lớn, là một lợi thế cho đất nước với nền nông nghiệp phát triển của chúng ta.”

 

Một phần Đồng Bằng Sông Cửu Long

Một phần Đồng Bằng Sông Cửu Long

 

Tầm quan trọng của các công trình thủy lợi

 

Đối với nông nghiệp, nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng và là yếu tố quyết định đến năng suất mùa màng. Do đó, việc xây dựng và tu sửa các công trình thủy lợi nhằm phục vụ cho sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh vùng nông thôn là một nhiệm vụ cần được chính quyền địa phương quan tâm.

Hiện nay, công tác thủy lợi được Tỉnh ủy và UBND các tỉnh chỉ đạo theo hướng xã hội hóa mạnh mẽ, với phương châm thủy lợi không chỉ cho cây lúa mà cho cả các mục tiêu kinh tế – xã hội khác.

 

 

Không chỉ phục vụ sản xuất lương thực, thực phẩm, thủy hải hản,… các hệ thống thủy lợi còn cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho 80% dân cư sống ở nông thôn, nhất là trong mùa khô. Còn ở miền núi, nơi đồng bào người dân sống khá phân tán, những nơi nào được đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi là những nơi đảm bảo được nguồn nước sinh hoạt vững chắc.

 

Công trình thủy lợi bao gồm những gì?

 

Công trình thủy lợi không chỉ bao gồm các hệ thống kênh rạch, sông ngòi, hệ thống tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trong lĩnh vực xây dựng, thủy lợi thuộc công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm: đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, đê bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lí, khai thác thủy lợi.

Duc Hung Co là đơn vị có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các công trình thủy lợi tại các vùng nông thôn, đa số tập trung tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Dưới đây là một số hình ảnh các công trình thủy lợi mà chúng tôi thực hiện.

 

Tàu hút 900CV – Công trình nạo vét kênh

Tàu hút 900CV – Công trình nạo vét kênh

Thi công cống

Thi công cống

 

Thi công bờ kè

Thi công bờ kè

 

Thi công bờ kè

Thi công bờ kè

 

 

 

 

Duc Hung Co

“Your Trusted Companion”