HỆ THỐNG CHÂM CLO

HỆ THỐNG CHÂM CLO TỰ ĐỘNG

Đức Hùng thiết kế và lắp đặt: Hệ thống châm Clo tự động, Hệ thống chuyển đổi Clo tự động bằng điện, Hệ thống phát hiện rỏ rỉ khí Clo,… với các thiết bị và phụ kiện từ nhà cung cấp Hydro Instrument - USA