ĐỒNG HỒ NƯỚC B-METERS

Đồng hồ nước thải TAN X5

Đồng hồ nước thải TAN X5

Xuất xứ: Ý

Hoạt động dẫn động từ nhạy và chính xác mặt đồng hồ hiển thị số dễ đọc và chuẩn.

Được sản xuất với công nghệ tiên tiến.

Chất liệu sản phẩm được kiểm tra một cách nghiêm ngặt phù hợp với môi trường làm việc nước xả thải.