ĐỒNG HỒ NƯỚC B-METERS

Đồng hồ nước loại đa tia GMDM – I cho nước nóng

Đồng hồ nước loại đa tia

Model: GMDM – I

Xuất xứ: Ý

Đồng hồ đa tia, mặt số khô, chuyển động từ.
Sử dụng cho nước nóng (90 oC).
Được trang bị có thể tích hợp với cổng truyền tải dữ liệu như cổng M-MUS dạng có dây kết nối, cổng M-BUS dạng không dây OMS và cổng xung.
Đạt tiêu chuẩn MID từ R100H đến R160H.