ĐỒNG HỒ NƯỚC B-METERS

Đồng hồ nước loại đa tia GMDM – I

Đồng hồ nước loại đa tia

Model: GMDM – I

Xuất xứ: Ý

Đồng hồ đa tia, mặt số khô, chuyển động từ.
Sử dụng cho nước lạnh (từ 0 oC tới 50 oC).
Được trang bị có thể tích hợp với cổng truyền tải dữ liệu như cổng M-MUS dạng có dây kết nối, cổng M-BUS dạng không dây OMS và cổng xung.
Đạt tiêu chuẩn MID từ R100H đến R160H.

Đồng hồ nước loại đa tia GMDM – I