ĐỒNG HỒ NƯỚC B-METERS

Đồng hồ nước loại đa tia GMB-I

Đồng hồ nước loại đa tia

Model: GMB-I

Xuất xứ: Ý

Đồng hồ đa tia, mặt số khô, chuyển động cơ.

Chỉ có đồng hồ sử dụng cho nước lạnh (từ 0 oC tới 50 oC).

Đạt chứng chỉ MID, cấp: R100H/R160H. Nhưng cấp R160H chỉ có loại sử dụng cho nước lạnh 0 oC tới 30 oC.

Được trang bị có thể tích hợp với cổng truyền tải dữ liệu như cổng M-BUS dạng có dây kết nối, cổng M-BUS dạng không dây OMS và cổng xung.