• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM