• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

 

 

1. Hệ thống quan trắc là gì?

 

Quan trắc là hoạt động quan sát, đo đạc các yếu tố của môi trường như mực nước ngầm, lượng nước thải, khí thải, chất thải rắn,… Mỗi yếu tố môi trường trên yêu cầu việc đo lường các chỉ tiêu, thông số khác nhau nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá của các cơ quan môi trường.

Hệ thống quan trắc gồm có hai thành phần chính là phần cứng và phần mềm:

  • Phần cứng bao gồm các máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình lấy mẫu, đo đạc ví dụ như: cảm biến đo mực nước, đo chất lượng nước thải/ khí thải, datalogger truyền dữ liệu, máy server thu thập dữ liệu…
  • Phần mềm là hệ thống quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu của đối tượng cần đo đạc trong một thời gian dài để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, đánh giá và theo dõi.

Như vậy, hệ thống quan trắc môi trường nói chung có vai trò rất quan trọng trong việc giúp con người có thể theo dõi, đánh giá thực trạng của các yếu tố môi trường như mực nước ngầm, lượng nước thải, khí thải, chất thải rắn… Mục đích của việc đánh giá này là nhằm đưa ra hướng cảnh báo kịp thời để cải thiện hoặc xây dựng các báo cáo về những biến đổi của môi trường sống. Nhờ đó, hỗ trợ các nhà chức trách trong việc kiểm soát các vấn đề về môi trường.

 

2. Thực trạng việc khai thác nước ngầm tại Việt Nam

 

 

Khai thác nước ngầm tràn lan và trái quy định đang diễn ra ở rất nhiều nơi, nhất là ở các thành phố lớn nơi tập trung dân cư đông đúc. Như rất nhiều quốc gia đang phát triển khác trên thế giới, Việt Nam đã và đang đưa vào áp dụng hệ thống quan trắc nước ngầm tự động tại rất nhiều nơi, đặc biệt tại các thành phố lớn, giúp cho các cơ quan môi trường có thể kiểm soát được tình trạng khai thác sử dụng nước ngầm quá mức.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện có khoảng hơn 100.000 giếng khoan nước ngầm với với đường kính và độ sâu khác nhau phân bố không đồng đều. Việc khai thác và sử dụng nước ngầm tràn lan, quá mức đã gây nên hiện tượng lún sụt, ô nhiễm nguồn nước và gia tăng nguy cơ ngập nước trên địa bàn thành phố. Nghiêm trọng hơn, điều này làm cho nguồn nước ngầm bị sụt giảm, dẫn đến thay đổi cấu trúc địa chất.

 

3. Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động, liên tục

 

Hệ thống quan trắc giếng khoan

 

Duc Hung Co là đơn vị có kinh nghiệm trong việc cung cấp giải pháp và lắp đặt Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động tại TP. Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị được yêu cầu lắp đặt hệ thống này, nhằm truyền dữ liệu trực tiếp về các cơ quan môi trường để thực hiện công tác quản lý, theo dõi và kiểm soát tình trạng khai thác nước ngầm tại các địa phương này.

Mục tiêu cụ thể của quan trắc nước ngầm tự động, liên tục gồm:

  • Cung cấp các đánh giá về diễn biến mực nước ngầm quốc gia, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng nước ngầm.
  • Cung cấp các đánh giá về diễn biến mực nước ngầm của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ nguồn nước ngầm.
  • Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái nguồn nước ngầm.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu về mực nước ngầm phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

 

 

 

Các thông số về mực nước và lưu lượng đưa về từ các giếng nước ngầm được thể hiện rõ ràng, cụ thể thông qua hệ thống máy server thu thập dữ liệu. Từ đó giúp các cơ quan môi trường kiểm soát được lưu lượng khai thác, đáp ứng các quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng tài nguyên nước dưới đất một cách hiệu quả.

 

 

 

 

Duc Hung Co

“Your Trusted Conpanion”