• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHẤT LƯỢNG CAO BẠC LIÊU

Tên dự án: XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CHẤT LƯỢNG CAO
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Thành Phố Bạc Liêu
Địa điểm: Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Năm 2019