• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DUYÊN HẢI

Tên dự án: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DUYÊN HẢI
Chủ đầu tư: Sở Y tế Trà Vinh
Địa điểm: Thị Trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Năm 2018