• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN DUYÊN HẢI

Tên dự án: TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN DUYÊN HẢI
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực Huyện Duyên Hải
Địa điểm: Huyện Duyên hải, tỉnh Trà Vinh
Năm 2018