• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM
  • English
  • Tiếng Việt

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tên dự án: NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Chủ đầu tư:
Địa điểm: