• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

NHÀ MÁY NƯỚC TUY HÒA

Tên dự án: ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ MÁY NƯỚC TUY HÒA, CÔNG SUẤT 28.000 M³/NGĐ
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
Địa điểm: Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Năm 2019