• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

NHÀ MÁY NƯỚC CẦN THƠ 1

Tên dự án: CẢI TẠO SỬA CHỮA CÁC BỂ LẮNG LỌC CỤM 20.000 M³/NGĐ – NHÀ MÁY NƯỚC CẦN THƠ 1
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
Địa điểm: Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Năm 2016