• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

BỜ KÈ

Tên dự án: BỜ KÈ VEN SÔNG
Chủ đầu tư:
Địa điểm: