• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ HIỆP TÙNG

Tên dự án: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ HIỆP TÙNG, HUYỆN NĂM CĂN
Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau
Địa điểm: Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Năm 2019