• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN DUYÊN HẢI

Tên dự án: HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN DUYÊN HẢI
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Huyện Duyên Hải
Địa điểm: Huyện Duyên hải, tỉnh Trà Vinh
Năm 2019