• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

GIẢNG ĐƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Tên dự án: GIẢNG ĐƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Chủ đầu tư: Trường Đại Học Trà Vinh
Địa điểm: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Trà Vinh
Năm 2016