• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI

Tên dự án: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải
Địa điểm: Thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Năm 2020