• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

ĐƯỜNG BA ĐỘNG

Tên dự án: HẠ TẦNG DU LỊCH BIỂN BA ĐỘNG
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải
Địa điểm: Thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Năm 2017