• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

CÁC TRẠM CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN

Tên dự án: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG 10 TRẠM CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN ĐẠT CÔNG SUẤT 50M³/GIỜ/TRẠM
Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh
Địa điểm: Các huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang và Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Năm 2018