• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH

Tên dự án: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH
Chủ đầu tư: Sở Y tế Trà Vinh
Địa điểm: Phường 7, Thành phố Trà Vinh
Năm 2018