• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIỂU CẦN

Tên dự án: MỞ RỘNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIỂU CẦN
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Trà Vinh
Địa điểm: Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
Năm 2020