• 17/19 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM
  • English
  • Tiếng Việt
2. Hội thảo ngành nước 4.0 – Cơ hội và thách thức (3)
2. Hội thảo ngành nước 4.0 – Cơ hội và thách thức (4)

Hội thảo ngành nước 4.0

Hội thảo ngành nước 4.0 – Cơ hội và thách thức   Ngày 16/5/2019 , tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Chi hội cấp nước miền Trung và Tây Nguyên, Công ty CP Cấp …
Read More