loader

Posts tagged with ‘đường ống’

  • Nhịn ăn để mua nước!

    19/03/2016

    Hạn hán khốc liệt khiến hàng ngàn hộ dân ở ĐBSCL thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nhiều người...

    5