loader

Hệ thống điều chỉnh châm clo tự động

WPOV-110 và OV-110
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image

WPOV-110 và OV-110


Các đặc điểm chính gồm có:
– Tự động châm khí Clo, Sunfua Dioxit, Amoniac và các hóa chất lỏng khác
– Công suất tối đa: châm 6000 PPD (120kg/h) khí hoặc 10 GPM hóa chất lỏng
– Màn hình hiển thị 2 dòng x 20 ký tự
– Chế độ điều khiển: Chỉnh bằng tay, Từ xa, Theo từng bước,
theo tỷ lệ, Chất dư, ORP, Vòng lặp ghép (PID), Châm từng bậc,
và Châm ghép.
– Ngõ ra báo động và hai ngõ ra chuẩn 4- 20 mA
– Mười điểm tuyến tính giúp việc điều khiển chính xác
– Bao gồm bộ chỉnh hạn mức và dọc