loader

Thiết bị khử trùng hydro

Van tự động cho bộ châm Clo- Series Omni Valve OV 110
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image

Van tự động cho bộ châm Clo- Series Omni Valve OV 110


Các đặc điểm chính gồm có:

– Tự động châm khí Clo, Sunfua Dioxit, Amoniac và các hóa chất lỏng khác

– Công suất tối đa: châm 6000 PPD (120kg/h) khí hoặc 10 GPM hóa chất lỏng

– Màn hình hiển thị 2 dòng x 20 ký tự

– Chế độ điều khiển: Chỉnh bằng tay, Từ xa, Theo từng bước, theo tỷ lệ, Chất dư, ORP, Vòng lặp ghép (PID), Châm từng bậc, và Châm ghép.

– Ngõ ra báo động và hai ngõ ra chuẩn 4- 20 mA

– Mười điểm tuyến tính giúp việc điều khiển chính xác

– Bao gồm bộ chỉnh hạn mức và dọc