loader

Đan lọc

Đan lọc TETRA U_Block – Denora- USA

Đan lọc TETRA U_Block – Denora- USA


Chúng tôi cung cấp các loại đan lọc do DENORA, một nhà cung cấp chuyên sản xuất các thiết bị lọc tại USA. Có các loại đan lọc là TETRA “LP” và “U”, có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Đan lọc loại TETRA U có thể dung cho cả lọc nước và khí, tách bạch và cùng lúc. Thiết kế của đan lọc TETRA U có các ưu điểm kỹ thuật sau:

  • Nhẹ, dễ sử dụng, giảm chi phí lắp đặt
  • Lắp đặt nhanh, đệm lót đơn, gắn chốt vặn bảo đảm gắn kết chắn chắn không có khe hở hay rò rỉ.
  • Giảm chi phí và thời gian lắp đặt do lắp ráp đơn giản.
  • Thời gian không bảo dưỡng kéo dài
  • Không di động và hao mòn
  • Không sử dụng vật liệu ăn mòn
  • Dễ dàng lắp đan lọc mới vào cái cũ dành cho các ứng dụng riêng cho thủy lực hoặc nước/khí lọc
  • Bảo đảm phân phối khí và nước với hiệu suất cao và lọc sạch. Không có khoảng trống, không bùn và không lọc sai.
  • Đan lọc không bị lấp nghẽn – không bị phồng nở

Catalogue tham khảo:

UBlocks_Denora_Brochure