loader

Máy châm clo tự động

Series 800

Series 800


Chúng tôi cung cấp thiết bị (Máy) châm khí Clo,Sunfua Dioxit (SO2) hoặc Amoniac, do Hydro Instruments sản xuất tại Mỹ.
series 800 công suất từ 75g/hr đến 2000 g/hr (4 ppd đến 100 ppd) đối với khí Clo hoặc SO2;
Bộ Thiết bị đầy đủ theo gồm: EJO-100-CL2/EJO-100-CL2-HP/EJH-100-CL2, MPH-800-CL2, SOH-100-CL2 và phụ kiện.
Có thể đáp ứng yêu cầu ứng dụng đa đạng của khách hàng.
Tham khảo thêm tại đây : http://www.hydroinstruments.com/page.aspx?page_id=22