loader

Máy châm clo tự động

Series 700

Series 700


Chúng tôi cung cấp thiết bị (Máy) châm khí Clo,Sunfua Dioxit (SO2) hoặc Amoniac, do Hydro Instruments sản xuất tại Mỹ.
series 700 công suất từ 10kg/hr (500 ppd) đối với khí Clo hoặc SO2; đối với Amoniac 5kg/hr (250ppd).
Bộ Thiết bị đầy đủ theo gồm: 700, EJ-5000, RM-701/RM702, SP-500 và DP-500.
Có thể đáp ứng yêu cầu ứng dụng đa đạng của khách hàng.
Tham khảo thêm tại đây : http://www.hydroinstruments.com/page.aspx?page_id=21