loader

Máy châm clo tự động

Series 500

Series 500


Chúng tôi cung cấp thiết bị (Máy) châm khí Clo,Sunfua Dioxit (SO2) hoặc Amoniac, do Hydro Instruments sản xuất tại Mỹ.
series 500 công suất từ 30g/hr đến 2000 g/hr (1.5ppd đến 100 ppd) đối với khí Clo hoặc SO2; đối với Amoniac 1000g/hr (50ppd).
Bộ Thiết bị đầy đủ theo gồm: T500, EJ-1000, RM-401, SP-100 và DP-150.
Có thể đáp ứng yêu cầu ứng dụng đa đạng của khách hàng.
Tham khảo thêm tại đây : http://www.hydroinstruments.com/Remote-Meter-Panel.aspx