loader

Máy châm clo tự động

Series 200

Series 200


Chúng tôi cung cấp thiết bị (Máy) châm khí Clo,Sunfua Dioxit (SO2) hoặc Amoniac, do Hydro Instruments sản xuất tại Mỹ.
series 200 công suất từ 5kg/hr (250ppd) đối với khí Clo và Ammonia là 2kg/hr (100ppd).
Bộ Thiết bị đầy đủ theo gồm: T200, EJ-2000, RM-200, SP-200 và DP-250.
Có thể đáp ứng yêu cầu ứng dụng đa đạng của khách hàng.
Tham khảo thêm tại đây: http://www.hydroinstruments.com/page.aspx?page_id=17