loader

SCADA System

Hệ thống SCADA
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image

Hệ thống SCADA


Công ty Đức Hùng lắp rắp các tủ biến tầng và hệ thống SCADA dùng trong các nhà máy xử lý nước và cung cấp các thiết bị điện do Schneider Electric sản xuất

Ứng dụng SCADA cho nhà máy xử lý nước:

Có 04 cấp xử lý trong nhà máy xử lý nước sinh hoạt và nước thải, dựa trên:

– Thể tích nước xử lý theo đương lượng dân cư

– Công nghệ phức tạp và độ liên kết:

+ Chất lượng nguồn nước vào, môi trường (quy mô nhà máy, độ ô nhiễm),

+ Chất lượng nguồn nước ra như mong muốn (vị, mức lọc sạch)

Ứng dụng SCADA để điều khiển các khu vực ở xa:

Có 03 cấp xử lý cho các khu vực ở xa: vị trí, bơm, quá áp hoặc bồn chứa, dựa trên:

– Thể tích nước bơm (số máy bơm)

– Mức độ xử lý phức tạp của máy bơm (công nghệ hiện hành)

 

 Phần mềm Vijeo Citect: là một giải pháp điều khiển công nghệ tích hợp đầy đủ cho phép người dùng tăng khả năng quản lý bằng một hệ thống giám sát và điều khiển đáng tin cậy, linh hoạt và hiệu quả cao.
Cài đặt tiện ích dễ sử dụng và các tính năng mạnh mẽ cho phép người dùng nhanh chóng phát huy và triển khai các giải pháp cho bất kỳ mô hình ứng dụng nào.
Không giống như các hệ thống điều khiển công nghệ dựa trên máy vi tính khác, Vijeo Citect được thiết kế từ khởi đầu cần quản lý tất cả các nhu cầu từ nhỏ nhất đến lớn nhất và những công trình phức tạp nhất chỉ trong một hệ thống tích hợp độc nhất có độ tin cậy cao và hiệu quả.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất