loader

Đồng hồ sóng siêu âm

Đồng hồ sóng siêu âm loại cố định

Đồng hồ sóng siêu âm loại cố định


MINISONIC 600 & MINISONIC 2000 là thiết bị kinh tế và chính xác để đo lưu lượng hoặc thể tích nước trong đường ống.
Thiết bị sóng siêu âm này giải quyết hầu hết các nhu cầu trong công nghiệp.

Theo tiêu chuẩn, một bộ máy có:
– Một màn hình hiển thị mức lưu lượng và thể tích, hướng và tốc độ của dòng chảy
– Một ngõ ra 4-20 mA, 2 Rơle, 1 phần mềm máy vi tính
– Thông tin hiển thị sẽ chính xác hơn với phần CE mới và thêm các phần sau:
– Công nghệ đo lường mới “ESC” (hay điều khiển Tiếng Vang)
– Phân giải < 0/1ns
– Vùng gain khuếch đại cao hơn và lọai bỏ tiếng ồn
– Bàn phím dễ sử dụng, có menu hiệu chỉnh, màn hình hiển thị rõ ràng
– Có thể cài đặt ngõ ra 1 giây 4-20 mA