loader

Thiết bị khử trùng hydro

Máy phân tích Clo dư, Series RAH – 210
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image

Máy phân tích Clo dư, Series RAH – 210


Các đặc điểm chính gồm có:

– Bộ phân tích số dư

– Châm pH và nhiệt mà không cần thêm hóa chất vào Clo dư

– Clo dư, Clo tổng, Clo dioxit, Brom hoặc Iot

– Gồm chương trình điều khiển PID trọn bộ

– Cấp 2 ngõ ra 4- 20 mA ( có thể chọn giữa số đo số dư, pH, nhiệt độ và tín hiệu điều khiển) và một rowle báo động

– Phạm vi đo có thể hiệu chỉnh được

– Đo liên tục/ kết quả nhanh – Cơ cấu làm sạch liên tục