loader

Thiết bị khử trùng hydro

Hệ thống & thiết bị khử trùng bằng khí Clo
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image

Hệ thống & thiết bị khử trùng bằng khí Clo


Chúng tôi cung cấp các hệ thống và thiết bị khử trùng bằng khí Clo,

Sunfua Dioxit (SO2) hoặc Amoniac, do Hydro Instruments sản xuất tại Mỹ.

Có các series từ 200, 300, 500, 700/750 , 800, 900, 3000, công suất từ 12g/ giờ đến 200 kg/giờ (0 ppd đến 10,000 ppd).

Có thể đáp ứng yêu cầu ứng dụng đa đạng của khách hàng.