loader

Hệ thống giám sát chất lượng nước: pH, độ đục, NTU, clo dư- Series RAH 210

Hệ thống giám sát chất lượng nước: pH, nhiệt độ, Clo dư, tích hợp cảm biến độ đục- Series RAH 210
  • Dynamic Featured Image
  • Dynamic Featured Image

Hệ thống giám sát chất lượng nước: pH, nhiệt độ, Clo dư, tích hợp cảm biến độ đục- Series RAH 210


Các đặc điểm chính gồm có:

– Thiết bị được ứng dụng trong việc giám sát chất lượng nước: Clo dư, pH, nhiệt độ và tích hợp 2 ngõ vào cảm biến độ đục.

– 4 ngõ vào relay

– 4 ngõ ra 4- 20 mA

–  Cổng Truyền thông modbus RS 485

– Nguồn điện: 220V, 50 Hz

– Có khe Mini SD card

– Lựa chọn thêm: Data logger