loader

Máy châm clo tự động

Hệ hống châm clo lỏng- Series LF

Hệ hống châm clo lỏng- Series LF


Máy dành cho chân không, không điện. Đáng tin cậy hơn bơm định lượng nhiều lần
– Hệ thống cấp các hỗn hợp hóa chất lỏng đa dạng (bao gồm Natri Hypoclorit và các chất khác)
– Công suất lên đến 10 Gallon/phút
– Cách tính Natri Hypoclorite 12.5%: GPM x 0.012 x PPM = GPD