loader

Máy châm clo tự động

Floor cabinets

Floor cabinets


Chúng tôi cung cấp thiết bị tủ tầng (Floor Cabinets) để kiểm soát tự động việc cung cấp các loại khí. Công suất lên tới 10,000 PPD (200 kg/h) đối với khí Cl2, SO2; hoặc 1000 PPD (20 kg/hr) đối với Amoniac.
Để biết thêm chi tiết có thể tham khảo tại đây: http://www.hydroinstruments.com/page.aspx?page_id=92