loader

B-Meters - Ý loại đa tia

Đồng hồ nước đa tia GMDM

Đồng hồ nước đa tia GMDM


Đồng hồ nước đa tia.

Đọc trực tiếp bằng 5 cuộn số.

Cấp: R 100H / R160H

Size: DN 15  đến DN 65

Dùng cho nước lạnh đến 30°C.

Thời gian sử dụng bảo đảm bền lâu.

Dẫn động cơ, Có sẵn cấp C.

Có vòng chống gian lận nước.

Vật liệu cấu tạo nguyên sinh