loader

B-Meters - Ý loại đơn tia

Đồng hồ nước – CPR – RP

Đồng hồ nước – CPR – RP


Đọc trực tiếp bằng 8 cuộn số
–  Cấp B-H/A-V
–  Dùng cho nước lạnh đến 30oC
–  Dùng cho nước nóng đến 90oC
–  Dẫn động từ
–  Áp suất làm việc 16 bar
–  Có miếng đệm chống nam châm từ khi có yêu cầu
tuân theo tiêu chuẩn MID: R250H – R125V.