loader

Đồng hồ kiểu Woltmann

Đồng hồ kiểu Woltmann WDE

Đồng hồ kiểu Woltmann WDE


Cấp B-H/A-V
– Hệ thống kết nối REED
– Dùng cho nước lạnh đến 30oC và nước nóng 90oC
– Dẫn động từ
– Áp suất làm việc 16 bar
– Lít / số truyền động: 100/1000
– Mặt đồng hồ số loại khô
– Đường kính Ø50-65-80-100-125-150-200 mm