loader

B-Meters - Ý loại đa tia

Đồng hồ đa tia GMDX cho nước nóng (90)

Đồng hồ đa tia GMDX cho nước nóng (90)


Đồng hồ nước đa tia, Đọc trực tiếp bằng 5 cuộn số.

Cấp B-H/A-V.

Dùng cho nước nóng đến 90°C.

Thời gian sử dụng bảo đảm bền lâu

Dẫn động cơ.

Có sẵn cấp C.

Có vòng chống gian lận nước.

Vật liệu cấu tạo nguyên sinh.