loader

B-Meters - Ý loại đa tia

Đồng hồ đa tia GMB-RP

Đồng hồ đa tia GMB-RP


Đồng hồ nước đa tia.

Đọc trực tiếp bằng 5 cuộn số.

Cấp B-H/A-V.

Dùng cho nước lạnh đến 30°C.

Dùng cho nước nóng đến 90°C.

Thời gian sử dụng bảo đảm bền lâu.

Dẫn động cơ.

Có sẵn cấp C.

Có vòng chống gian lận nước.

Vật liệu cấu tạo nguyên sinh