loader

B-Meters - Ý loại đa tia

Đồng hồ đa tia GMB

Đồng hồ đa tia GMB


Đồng hồ nước đa tia, Đọc trực tiếp bằng 5 cuộn số.
Dùng cho nước lạnh đến 30°C
Mặt đồng hồ số loại ướt có vỏ bao bảo vệ
Cấp B-H
Dẫn động cơ
Có sẵn cấp C
Đặc biệt thích hợp lắp đặt ứng dụng cho cả dân dụng và công nghiệp
Thời gian sử dụng bảo đảm bền lâu, và có độ chính xác cao