loader

Đồng hồ kiểu Woltmann

Đồng hồ cơ Hiệu B-Meters WDE K40 cho nước nóng (90°C)

Đồng hồ cơ Hiệu B-Meters WDE K40 cho nước nóng (90°C)


Cấp B-H/A-V
– Hệ thống kết nối REED
– Dùng cho nước nóng đến 90°C
– Dẫn động từ
– Áp suất làm việc 16 bar
– Lít / số truyền động: 100/1000
– Mặt đồng hồ số loại khô
– Đường kính DN 50-65-80-100-125-150-200 mm