loader

Bơm ly tâm trục đứng Rovatti

Bơm ly tâm trục đứng series EUROPA
  • Dynamic Featured Image

Bơm ly tâm trục đứng series EUROPA


Đức Hùng cung cấp loại bơm đa tầng trục đứng với thiết kế dành cho hiệu suất thủy lực cao và linh động, làm bằng các vật liệu khác nhau.Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Công ty hoặc truy cập website : http://www.rovatti.com/pompe.php?id_prodotto=32