loader

Bơm hóa chất OBL

Bơm định lượng Pittông

Bơm định lượng Pittông


Bơm Pittông đơn giản và gọn nhẹ. Chi phí thất, do đã lược bớt số bộ phận. Thích hợp dùng định lượng cho chất lỏng nhẹ và không gây nổ.